novartstudio.hu

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató www.novartstudio.hu honlapra vonatkozóan

Jelen dokumentum a De Novo Team Kft., mint adatkezelő („Adatkezelő”) által a www.novartstudio.hu oldalhoz („Honlap”) kapcsolódó személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: www.novartstudio.hu/adatkezelesi-tajekoztato

1. Jelen dokumentum célja

A Honlap működtetése során a Honlapot meglátogató és azon keresztül terméket vagy szolgáltatást megrendelő ügyfelek („Érintett”, „Ügyfél”) személyes adatait az Adatkezelő kezeli a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Info tv.”) összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon keresztül történő tevékenységekkel, továbbá a Honlap használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított adatkezelési tájékoztató annak közlésétől hatályos.

2. Az Adatkezelő

De Novo Team Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 4. em. 25.
Postacíme: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. 4. em. 25.
Cégjegyzékszáma: 01-09-293875
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 25875283-2-41
Képviseli: Böde Krisztina ügyvezető
Email cím: hello@novartstudio.hu
a továbbiakban: „Adatkezelő”

3. A Honlap használata során megvalósuló adatkezelések

3.1. Kapcsolatfelvétel kezdeményezése (kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével)

Az adatkezelés célja: Érintett által megadott adatok alapján az Érintettel történő kapcsolatfelvétel és az Érintett azonosítása
A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, üzenet („Miben segíthetünk?”)
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Az adatok megőrzésének ideje: Adatkezelő az Érintett által megadott adatokat a kapcsolatfelvételtől / az Érintettel folytatott utolsó kommunikációtól számított 3 hónapig megőrzi.
Hozzáférésre jogosult: Az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, akiknek a kapcsolattartás és a megkeresések megválaszolása a feladatkörébe tartozik.

3.2. Kapcsolatfelvétel e-mail útján (hello@novartstudio.hu )

Az adatkezelés célja: Érintett megkeresése és az általa e-mailben leírtakra történő válaszadás
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
A kezelt adatok köre: e-mail cím, az Érintett által megadott egyéb személyes adat (jellemzően név)
Az adatok megőrzésének ideje: Az Adatkezelő a kapcsolatfelvételtől / az Érintettel folytatott utolsó kommunikációtól számított 3 hónapig őrzi meg az e-mail(eke)t.
Hozzáférésre jogosult: Az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, akiknek a kapcsolattartás és a megkeresések megválaszolása a feladatkörébe tartozik.

3.3. Blog feliratkozás – blogcikkek, hírlevelek, DM levelek küldése

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő blogcikkekkel, hírlevelekkel és alkalmanként reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse. Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás nélkül leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
Az adatkezelés célja: Ügyfél részére elektronikus blogcikkek, hírlevelek, tájékoztató és marketing célú e-mailek küldése.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és a Grt. 6.§ (5) bekezdése
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
Az adatok megőrzésének ideje: Az Adatkezelő az adatokat az érintetti leiratkozásig (érintetti hozzájárulás visszavonásáig) kezeli.
Hozzáférésre jogosult: Az Adatkezelő erre feljogosított munkatársai, akiknek a marketing és a sales tevékenységek a feladatkörükbe tartoznak.

3.4. Cookie-k (sütik )

Amikor a látogató a Honlapot meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat, amelyeket alább részletezünk.
A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a munkamenet sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, ezen sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a Honlap valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A Honlap ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.
További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást!

3.4.1. A Honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k

Az adatkezelés célja:

A munkamenet sütik és plug-in-ek (modulok) a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A „munkamenet sütik” alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a „sütik” a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Adatkezelés jogalapja:

A Honlap látogatóinak és az Adatkezelőnek a Honlap megfelelő működéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bek. f pont) a 2001. évi CVIII. törvény (E-ker tv.) 13/A. § (3) bekezdésével összhangban.

A kezelt adatok köre:

A Honapot látogató Érintett egyedei azonosítói (IP cím), Honlap látogatás időpontja.

Adatkezelés időtartama:

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

3.4.2. Statisztikai cookie-k

Az adatkezelés célja:

a Weboldalhoz kapcsolódó marketing tevékenység támogatása.
További részletes információ a cookie-król és plug-inekről elérhető az alábbiakban:
Facebook Pixel: nyomon követi a Weboldal látogatását. A szerver megjegyzi, hogy a felhasználó milyen műveleteket hajt végre, majd a szerver visszaküldi az információkat a Facebooknak. https://www.facebook.com/about/privacy/update#
Google Ads: funkciója lehetővé teszi, hogy olyan személyeket érjen el, akik korábban meglátogatták a Weboldalt, majd a megfelelő üzeneteket a megfelelő személyekkel kapcsolja össze. https://policies.google.com/privacy?hl=hu
HotJar: egy hőtérképes analitikához használt szolgáltatás, ami a kattintások helyéről, az egér mozgásáról gyűjt információkat. Részletes tájékoztató: https://www.hotjar.com/cookies

Adatkezelés jogalapja:

A Weboldal látogatóinak hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bek a)

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama legfeljebb 180 nap. További információ: https://www.facebook.com/privacy/explanation

4. Adatfeldolgozók, önálló adatkezelők

Adatkezelő a Honlap működtetése során az alábbi adatfeldolgozókat, önálló adatkezelőket veszi igénybe:

1. Tárhelyszolgáltatás:

Cégnév: Websupport Magyarország Kft.
Székhely: 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22.
Elérhetőség: support@websupport.hu
Adatkezelési tájékoztatója elérhető: www.websupport.hu/adatvedelem
Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: a Honlap számára szükséges tárhelyet biztosítja és szerverszolgáltatást nyújt.
Adatkezelés: A Holnapot használó Érintett valamennyi személyes adatát tárolja az Adatkezelővel kötött szolgáltatási szerződés megszűnéséig vagy – az Érintett hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén – az Érintett törlési kérelméig.

2. A Google Ads, Google Analytics és Search Console programok működtetése kapcsán

Google Ireland Limited
Székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország,
Adatkezelési tájékoztatója: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

3. A Facebook Pixel kapcsán

Facebook Ireland Ltd.
Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország,
Adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

4. MailerLite hírlevélküldő rendszer

Cégnév: MailerLite Limited
Cím: Írország, D02 P593 Dublin 2, Lower Baggot Street 71. Ground Floor
Elérhetőség: info@meilerlite.com
Adatkezelési tájékoztatója: www.mailerlite.com/pages/privacy-policy
Adatfeldolgozói tevékenység: blogcikkek, hírlevelek és DM levelek küldése

5. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is előfordulnak, amelyek más webhelyekre vezetnek, pl. Facebook, Instagram oldal. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

5. Adatbiztonság

Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelő, mind az arra jogosult adatfeldolgozók megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az általuk kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

6. Érintettek jogai, és jogérvényesítés

Az Érintett által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lenniük.
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
A tájékoztatáshoz való jog írásban a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Jogorvoslati lehetőségek:
Adatkezelővel kapcsolatfelvétel
Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba az Adatkezelővel a hello@novartstudio.hu e-mail címen.
Adatvédelmi hatóságnál panasz benyújtásának joga
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósághoz fordulás joga:
Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek .

7. Szerzői jogok

A weboldalon (www.denovoteam.hu) található összes információ, fotó, grafika, írásos és egyéb fel nem sorolt anyag a De Novo Team Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról). Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. Az oldal bármely elemének felhasználásához a De Novo Team Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges.